Sosyal Araştırma

Projelerimiz yerel ve uluslararası sosyal politikaların şekillenmesine yardımcı olmaktadır.

Sosyal Araştırma

Sosyal bilimciler için araştırma

Bu konuda Frekans, araştırmadan çok daha fazlasını sağlamaktadır – tüketicilerin zevkleri hakkında bilgiler toplamaktayız. Devlet ve akademik kurumlar tarafından güvenilen, ülke çapında tutum araştırmaları yapmaktayız. Ekibimiz büyük kapsamlı ve karmaşık araştırma projeleri yürütmüştür.

Çalışmalarımızın hedeflere ulaşma üzerindeki etkisini anlıyoruz. Türkiye genelinde 21 ofis ile 81 şehre kolayca erişebiliyoruz. Saha araştırma ekiplerimiz, tüm mesleki kodların ve etik değerlerin göz önünde bulundurulduğundan emin, yüksek eğitimlidir.

Araştırma projeleri için doğru çözümleri elde etmek için akademisyenler ve uzmanlarla işbirliği yapıyoruz. Bilimsel metodolojiyi kullanarak, doğru hedef kitleleri tespit etmek için hassas örnekleme sağlıyoruz. Karmaşık projelerdeki değişen sorunların etkin bir şekilde üstesinden gelmek için bir ekip olarak çalışmaktan gurur duyuyoruz – deneyimimizin parladığı yer burası.

En önemlisi, zorlu projeleri üstlenmekten mutluyuz. Başkalarını zorlayabilecek kompleks projelerde, tecrübelerimiz ortaya çıkmaktadır.

Hizmet verdiğimiz kurumlar
 • Üniversiteler
 • STK’lar
 • Dünya Bankası
 • Avrupa Birliği
 • Danışmanlık Firmaları
 • Kamu Kurumları

Önemli projeler

Yıllar içinde çok sayıda müşteriyle 600’den fazla projeyi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Mükemmel olduğumuzu düşündüğümüz alanları vurgulamak için burada küçük bir derleme yaptık.

 • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet
 • AB İletişim Stratejisi
 • İnternet ve Medya Alışkanlıklarının Siyasi Tutumlara Etkisi
 • İŞKUR, Mesleki Eğitim Değerlendirme-Etki Değerlendirme
 • Türkiye’de Kadın Girişimciliği
 • Kayseri Üniversiteleri ve Şehir Etkileşimi
 • İstanbul Ulaşım
 • İş Dünyası ve Genel Kamu Açısından Türkiye’de Yolsuzluk
 • Türkler’in Avrupa’da Göç Tarihleri
 • Çiftçilerle Organik Tarım
 • Tarımsal Sübvansiyonların Sosyo Ekonomik Etkileri
 • Türkiye’de Kadın Verimliliği
 • Türkiye Şehirlerinin Küresel Rekabeti
 • Erken Çocukluk Gelişimi, Okula Hazırlık ve Okul Öncesi Eğitim
 • Finansal Okuryazarlık
 • Sosyal Güvenlik
 • Türkiye’de ilköğretim eğitiminde okula kayıt ve okul terk sorunu
 • Türkiye’de kayıt dışılığın; Nedenleri, Sonuçları, Politikaları
 • Anti-Semitizm / Farklı Kültürlere Karşı Hoşgörü
 • “Kızlar için Eğitim Projesi” Etki Değerlendirme Çalışması
 • Dindarlık ve Öznel İyilik Hali
 • Türkiye’de Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet, Patronaj İlişkileri ve Reform
 • Demokraside bugün: Müslüman Toplumlarda Seçimler, Protesto ve İstikrar
 • Adalet Barometresi: Vatandaşlarının Adalet ve Hukuk Sistemlerine İlişkin Algıları
 • Hanehalkı Hisse Senetleri ve Varlıkları: Türkiye’deki Tüketicilerin Finansal Tercihleri
 • Zambiya’da Sosyal Transferlerin Artırılması
 • Vatandaşların Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları
 • Türk Tekstil İşletmelerinde Stratejik Gruplamalar ve Rekabetçi Yapılar
 • Kamuoyunda Engelliler

Araştırmamıza dayanan
yayınlar

Çalışmalarımız, dünyadaki en saygın kurumlardan bazılarının yayınladığı bir dizi yayın ve raporun merkezini oluşturdu.

Deneyimlerimiz

25 yılı aşkın tecrübemizle sosyal ve pazar araştırmalarda öncüyüz.

Projelerimiz

750’den fazla sosyal ve pazar araştırma projesi sektörü etkiledi ve şekillendirdi.

Ofislerimiz

400’ün üzerinde saha çalışanımız ile Türkiye genelinde 21 ofisten 81 ilde kolay erişime sahipiz.